Työnteosta ja sen etiikasta

Tällaiset teesit työnteosta laadimme, allekirjoitimme ja naulasimme pajan seinälle:

OY Visan polkupyörähuolto AB

Yleinen ohjeisto henkilöstölle

0. Tämä ohjeistus koskee firman koko henkilöstöä: omistajia, johtoporrasta, vakituista ja tilapäistä henkilökuntaa sekä harjoittelijoita.

1. Kenenkään, edes puhujan itsensä, ihmisarvoa ei pidä leikilläkään loukata tai kyseenalaistaa.

2. Kysymykseen "lasketko leikkiä" tai "oletko tosissasi" pitää aina vastata kiertelemättä ja totuudenmukaisesti.

3. Vakiintuneita käytäntöjä ja toimintatapoja saa kyseenalaistaa.

4. Firman johdon tulee kestää rankkaakin kritiikkiä suuttumatta ja loukkaantumatta.

5. Firmalla ei ole itseisarvoa: se on olemassa tuottaakseen hyvää työntekijöilleen, omistajilleen, asiakkailleen ja muulle yhteiskunnalle. Jos se epäonnistuu yhdessäkin edellämainituista, tulee sen johto ja toimintatavat vakavasti kyseenalaistaa; jos useammassa kuin yhdessä, tulee sen koko olemassaolon oikeutusta pohtia suurella hartaudella.

6. Pyrimme siihen, että työnteko olisi hauskaa ja mukavaa, mutta se ei ole aivan pakollista. Pakollista on työn mielekkyys ja turvallisuus.

7. Töitä tehdään vain selvin päin, riittävän terveenä ja muutenkin työkuntoisena. Tätä vastoin toimivaa kuuluu muiden työntekijöiden asemastaan riippumatta huomauttaa ja kehottaa lepäämään itsensä kuntoon.

8. Kenenkään ei tarvitse olla joka päivä aivan huippukunnossa. Suosittelemme työntekijöitä tiedostamaan itse ja kertomaan työtovereilleen milloin työkyky tai -teho taikka joidenkin ärsykkeiden sietokyky on tilapäisesti alentunut. Jos tällaisia "huonoja päiviä" esiintyy usein tai säännöllisesti, on asia otettava puheeksi ja tarvittaessa käännyttävä työterveyshuollon puoleen.

9. Etenkin teknisluonteisten asioiden parissa toimittaessa suosittelemme tiedostamaan, että omasta innostuksesta ja kiinnostuksesta huolimatta voi asiakkaiden - ja joskus myös muiden työntekijöiden - kyky ja halu syventyä hankalaksi tai tarpeettoman yksityiskohtaiseksi kokemaansa asiaan olla paljon vähäisempi.

10. Kunhan huomioidaan kohdat 1 ja 2, on leikinlasku ja huumori - myös satiirinen, outo tai jopa mustanpuhuva - yleensä suotavaa. On silti oltava kohtuullisen varovainen muiden ihmisten tunteiden suhteen ja pyydettävä anteeksi huumorin osuessa kipeästi jonkun herkkään kohtaan.

11. Erikseen sallimme tämän ohjeiston käyttämisen sellaisenaan tai muokattuna muissa yrityksissä ja yhteisöissä.